ISENTINEL® HOME

Senzor seismic
Tablou electric inteligent (miniaturizat) cu o intrare și o ieșire
Electroventil gaze (ND) 1" - 1" 1/2


inovess--home

Îți protejează viața și bunurile prin evitarea incendiilor și exploziilor

 • Protejează construcția
 • Întrerupe automat alimentarea cu gaze la exteriorul imobilului
 • Oferă utilizatorilor timpul necesar pentru a se adăposti în siguranță
 • Se declanșează cu secunde sau zeci de secunde înainte de sosirea undei distructive a cutremurului
 • Funcționează chiar și în cazul unei pene de curent de până la15 zile
 • Nu necesită abonament
 • Independentă și autonomă, funcționează off grid în condițiile reale ale unui cutremur, atunci când infrastructura este deteriorată sau distrusă
 • Reacționează adecvat la ceea ce se întâmplă cu clădirea protejată, nu la ce se întâmplă în epicentru (unda seismică este atenuată)
 • Reacționează atât la cutremurul principal cât și la toate replicile lui
 • Poate fi instalată rapid, oriunde în țară sau în străinătate
 • Poate fi mutată cu ușurință
 • Asigură protecția indiferent de unde vine unda seismică
 • Reduce riscul daunelor seismice
 • Capacitate de analiză performantă – nu trimite alarme false

PROTEJEAZĂ CLĂDIREA ȘI BUNURILE

SOLUȚIILE INTELIGENTE DE PROTECȚIE ȘI AVERTIZARE SEISMICĂ INOVESS acoperă cca. 50% din riscurile consecutive unui cutremur cu un coefficient foarte mic din investiție, ceea ce oferă un coeficient mare de performanță a investiției – adică raportul dintre valoarea protejată și valoarea protecției.
Incendiile și exploziile datorate scurgerilor de gaze sau scurt-circuitelor electrice, inundațiile, exfiltrarea substanțelor toxice și periculoase, deversarea lor în aer sau în emisari, au consecință, pe lângă - distrugerea clădirilor, a activelor firmelor, a patrimoniului persoanelor fizice și juridice, distrugerea irecuperabilă a operelor de artă, distrugerea sistemelor și echipamentelor industriale - și poluarea mediului înconjurător.
Întocmirea și aplicarea automată a unui protocol de protecție seismică, personalizat în funcție de specificul și necesitățile fiecăruia și aplicarea lui strictă, constituie soluțiile inteligente de protecție și avertizare seismică INOVESS, cu eficiență maximă și fiabilitate. Mai mult decât atât, prin capacitatea sistemului de a comunica cu alte sisteme de tip BMS, SCADA și Centrală de Incendiu participă la realizarea protecției integrate
a clădirii.

VIAȚĂ-SĂNĂTATE

Viața utilizatorilor este protejată în mod
direct și indirect: prin alarmare precoce
și/sau prin difuzare de mesaje vocale cu
instrucțiuni pentru plasarea lor în zonele
cu riscul cel mai mic, dar și prin faptul că
împiedicând să se producă explozii și
incendii, utilizatorii nu mai sunt expuși
riscurilor suplimentare, în afară celor
generate de prăbușirea clădirii totale
sau parțiale, de căderea unor obiecte
grele, împroșcarea cu cioburi de sticlă
sau faianță etc., deja cunoscute.
inovess_home_family

SCADE PRIMA DE ASIGURARE

Ca urmare a scăderii riscului seismic, scade și prima de asigurare, ajungând astfel ca investiția nu numai că se recupereze în timp record, dar odată recuperată, produce și economii deloc de neglijat. Cuantumul primelor de asigurare pentru o clădire protejată cu sistemul INOVESS depinde de societatea de asigurări la care este întocmită polița.

PROTEJEAZĂ-I PE CEI
DRAGI CU SOLUȚII
TESTATE ÎN TIMP.

EVITĂ POLUAREA MEDIULUI

Multe dintre procesele industriale implică folosirea, în procesul tehnologic, a substanțelor nocive pentru persoane și mediu.
Prin respectarea normelor de securitate, în condiții obișnuite, utilizarea lor se face în deplină siguranță. În cazul unui cutremur apar, însă, situații neprevăzute care pun în pericol viața oamenilor și calitatea mediului. Prin utilizarea unei soluții INOVESS personalizate (HOME, IMMO, Industry) în funcție de specificul activității și de necesitățile beneficiarului, toate aceste pericole sunt mult reduse sau dispar total. Soluția iINOVESS Industry permite declanșarea unui număr nelimitat de protocoale de protecție specifice. În plus, prin utilizarea unor senzori suplimentari de gaz, fum, apă, temperatură etc. și prin interconectarea acestui sistem cu cele existente deja în clădire, tip BMS sau Centrală de Incendiu, se realizează protecția integrată a obiectivului.

DEVINO PARTE DIN SCHIMBARE