ISENTINEL® INDUSTRY

 • Senzor seismic
 • Tablou electric inteligent (tip industrial mare) cu număr nelimitat de intrari și ieșiri
 • Comandă automatizată orice echipament
 • Preluare semnal 220V de la detectorii existenți și de la cei suplimentari
 • Preluare semnal de la senzorul seismic și de la contactele ND libere de potențial de la detectorii existenți și de la cei suplimentari
 • Conexiune în Centrala de incendiu sau în BMS
 • Alarmare generală și locală specifică de cutremur
 • Buton manual alarmă cutremur - inclus panic button
 • Pregatire de comportare la cutremur / setare mindset
 • Instructaj în caz de seism, durata 2 ore
inovess--home

Destinată exclusiv segmentului industrial, pentru protecția oamenilor, a investiției și pentru continuitate în business

 • Realizează protecția integrată a obiectivului
 • Protejează viața și bunurile prin evitarea incendiilor și exploziilor
 • Protejează documentele și bunurile prin evitarea inundării
 • Protejează instalațiile și echipamentele industriale
 • Protejează mediul
 • Întrerupe automat alimentarea cu gaze din exteriorul clădirilor
 • Întrerupe automat apa și curentul
 • Oprește echipamentele industriale
 • Încetinește sau oprește materialul rulant și centrifugele
 • Declanșează orice protecție personalizată
 • Oferă angajaților timpul necesar pentru a se adăposti în siguranță
 • Independentă și autonomă, funcționează off grid în condițiile reale ale unui cutremur, atunci când infrastructura este deteriorată sau distrusă
 • Reacționează adecvat la ceea ce se întâmplă cu clădirea protejată, nu la ce se întâmplă în epicentru (unda seismică este atenuată)
 • Funcționează chiar în cazul unei pene de curent de până la 15 zile
 • Evită întreruperea nejustificată a proceselor de producție, datorată aprecierii eronate a magnitudinii seismului
 • Reacționează atât la cutremurul principal, cât și la toate replicile lui
 • Asigură redundanța prin cuplarea cu un alt sistem de detecție cutremur
 • Poate fi instalată oriunde în țară sau străinătate
 • Poate fi mutată
 • Asigură protecția indiferent de unde vine unda seismică
 • Capacitate de analiză performantă – nu trimite alarme false
 • Reduce riscul daunelor seismice
 • Asigură business continuity

PROTEJEAZĂ CLĂDIREA ȘI BUNURILE

SOLUȚIILE INTELIGENTE DE PROTECȚIE ȘI AVERTIZARE SEISMICĂ INOVESS acoperă cca. 50% din riscurile consecutive unui cutremur cu un coefficient foarte mic din investiție, ceea ce oferă un coeficient mare de performanță a investiției – adică raportul dintre valoarea protejată și valoarea protecției.
Incendiile și exploziile datorate scurgerilor de gaze sau scurt-circuitelor electrice, inundațiile, exfiltrarea substanțelor toxice și periculoase, deversarea lor în aer sau în emisari, au consecință, pe lângă - distrugerea clădirilor, a activelor firmelor, a patrimoniului persoanelor fizice și juridice, distrugerea irecuperabilă a operelor de artă, distrugerea sistemelor și echipamentelor industriale - și poluarea mediului înconjurător.
Întocmirea și aplicarea automată a unui protocol de protecție seismică, personalizat în funcție de specificul și necesitățile fiecăruia și aplicarea lui strictă, constituie soluțiile inteligente de protecție și avertizare seismică INOVESS, cu eficiență maximă și fiabilitate. Mai mult decât atât, prin capacitatea sistemului de a comunica cu alte sisteme de tip BMS, SCADA și Centrală de Incendiu participă la realizarea protecției integrate
a clădirii.

VIAȚĂ-SĂNĂTATE

Viața utilizatorilor este protejată în mod direct și indirect: prin alarmare precoce și/sau prin difuzare de mesaje vocale cu instrucțiuni pentru plasarea lor în zonele cu riscul cel mai mic, dar și prin faptul că
împiedicând să se producă explozii și incendii, utilizatorii nu mai sunt expuși riscurilor suplimentare, în afară celor generate de prăbușirea clădirii totale sau parțiale, de căderea unor obiecte grele, împroșcarea cu cioburi de sticlă sau faianță etc., deja cunoscute.

SCADE PRIMA DE ASIGURARE

Ca urmare a scăderii riscului seismic, scade și prima de asigurare, ajungând astfel ca investiția nu numai că se recupereze în timp record, dar odată recuperată, produce și economii deloc de neglijat. Cuantumul primelor de asigurare pentru o clădire protejată cu sistemul INOVESS depinde de societatea de asigurări la care este întocmită polița.

EVITĂ POLUAREA MEDIULUI

Multe dintre procesele industriale implică folosirea, în procesul tehnologic, a substanțelor nocive pentru persoane și mediu.
Prin respectarea normelor de securitate, în condiții obișnuite, utilizarea lor se face în deplină siguranță. În cazul unui cutremur apar, însă, situații neprevăzute care pun în pericol viața oamenilor și calitatea mediului. Prin utilizarea unei soluții INOVESS personalizate (HOME, IMMO, Industry) în funcție de specificul activității și de necesitățile beneficiarului, toate aceste pericole sunt mult reduse sau dispar total. Soluția iINOVESS Industry permite declanșarea unui număr nelimitat de protocoale de protecție specifice. În plus, prin utilizarea unor senzori suplimentari de gaz, fum, apă, temperatură etc. și prin interconectarea acestui sistem cu cele existente deja în clădire, tip BMS sau Centrală de Incendiu, se realizează protecția integrată a obiectivului.
inovess-industry

CONTINUITATE BUSINESS

Prin evitarea distrugerilor consecutive a unui cutremur, adoptarea unei soluții inteligente de protecție și avertizare seismică INOVESS permite reluarea activității la scurtă vreme după aceea. Acest lucru, pe lângă faptul că patrimoniul rămâne intact, permite și onorarea cu întârziere minimă sau zero a contractelor, ceea ce reprezintă un avantaj concurențial: întotdeauna clienții se reorienteaza către cei care sunt capabili să le satisfacă necesitățile la timp. Repararea distrugerilor produse de cutremur sunt plătite de asigurator (cu condiția ca acesta să nu dea faliment, cum s-a întâmplat la 9/11), dar nu acoperă și profitul pierdut până la remedierea situației și reînceperea lucrului.

DEVINO PARTE DIN SCHIMBARE