Politica de confidențialitate

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte ale echipei noastre. Dorim să ne asigurăm în mod constant că vă oferim toată încrederea atunci când utilizați magazinul nostru online și ne solicitați, în urma consultării site-ului, oferta de bunuri și/sau servicii pe care vi le-am pus la dispoziție.

Scopul folosirii datelor dumneavoastră cu caracter personal (între care nume/denumire, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon) privește doar utilizarea acestora în vederea îndeplinirii proceselor care se desfășoară în relația cu dumneavoastră, anume emiterea ofertei, vânzare, derulare comenzi, transport și livrare, întreținerea relațiilor cu clienții – SERVICIUL SUPORT CLIENȚI.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor denumit în continuare Regulament GDPR) se aplică din 25 mai 2018.

Informațiile din prezentul document reprezintă politica societății EVO HOUSE CONSTRUCT S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către societatea noastră are loc exclusiv conform dispozițiilor legale în vigoare pe care le găsiți în secțiunea de mai jos denumită Dispoziții legale.

În sensul prezentului document, termenii utilizați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal au următoarele definiții:

operator – operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului GDPR este  INOVESS GROUP cu sediul în București, Șos. Berceni 96, Monaco Towers, Turn A, Et. 19-20, Ap. 19.07, sector 4, având CUI RO44668231, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/13096/2021, denumit în continuare operator sau INOVESS GROUP.

date contact responsabil GDPR ( DPO) – adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: adresa poștală din București, str. șos. Berceni nr. 96, bl. A, et. 19-20, ap. A19.08, sector 4 sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

cookie – fișier de mici dimensiuni, deseori codificat, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează site-urile pe care le vizitează.

persoană vizată - persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale).

Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către operator, precum si orice alta persoană fizică ale carei date cu caracter personal sunt transmise către operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client – prin solicitarea de ofertă etc.).

date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o personă fizică identificată sau identificabilă, adică persoana vizată. Categoriile de date cu caracter personal (nume/denumire – în cazul unei companii, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon) sunt prelucrate de către operatord doar în situația în care acestea sunt introduce într-o rubrică de pe site-ul nostru sau dacă ni le transmiteți prin e-mail.

• prelucrarea ( prelucrarea datelor cu caracter personal) - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopuri. Temei juridic.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi vizează numai relația dintre operator și persoana vizată, conform Regulamentului GDPR și legislație conexe, iar informațiile furnizate de către persoanele vizate sunt utilizate cu maximă confidențialitate și exclusiv pentru scopurile de mai jos.

 

I. Contractarea și gestionarea relației cu clienții care presupune:

1. Accesare site

La momentul accesării site-ului nostru, a unei pagini din oferta noastră si la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți, sub forma unor fișiere de tip protocol. Setul de date cuprinde pagina de internet de pe care accesași pagina noastră, adresa IP, data si ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferata, informații despre programul de navigare si sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

2. Localizare geografică

3. Date pentru solicitarea unei oferte, încheierea și executarea contractului
Datele cu caracter personal stocate prin completarea formularului privind solicitarea de ofertă sunt prelucrate în vederea emiterii unei oferte și ulterior, dacă este cazul, în vederea încheierii și executării contractului. Ulterior executării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt salvate cu respectarea termenelor cuprinse în legislația fiscală sau în cea privind dreptul comercial și acolo unde este cazul, pe durata necesară respectării drepturilor operatorului.

4. Date pentru plasarea comenzii
Datele cu caracter personal stocate prin completarea formularului privind solicitarea de ofertă sunt prelucrate în vederea emiterii unei oferte și ulterior, dacă este cazul, în vederea încheierii și executării contractului, care include și plasarea comenzii. Ulterior executării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt salvate cu respectarea termenelor cuprinse în legislația fiscală sau în cea privind dreptul comercial și acolo unde este cazul, pe durata necesară respectării drepturilor operatorului.

5. Datele pentru serviciul newsletter
Acordul dumneavoastră cu privire la oferirea datelor cu caracter personal în vederea beneficierii de serviciul newsletter presupune utilizarea acestora de către INOVESS GROUP doar în scopul trimiterii de mesaje de marketing în mod direct.

Marketingul pe care-l desfășurăm prin acest serviciu este în legătură cu ofertele noastre privind produsele și serviciile pe care vi le punem la dispoziție.

Renunțarea la serviciul de newsletter poate avea loc și în mod gratuit prin accesarea secțiunii ,,Abonare” și bifarea opțiunii ,,Dezabonare”.

 

II. Gestiunea afacerii

Politică cookies
În scopul unei utilizări rapide și facile a site-ului nostru, cât și pentru ca dumneavoastră să vă puteți relua cu ușurință activitatea de navigare când veți reaccesa site-ul nostru fără a fi nevoit să vă amintiți paginile pe care ați navigat, folosim cookie-uri.

Pentru mai multe informații cu privire la acestea, consultați secțiunea Politica Cookies.

Pentru orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în alt scop decât cele care au fost menționate anterior, vă vom furniza, de îndată și înainte de a fi prelucrate, informații cu privire scapul secundar pentru care acestea ar putea fi prelucrate și orice alte informații necesare.

Astfel, temeiurile juridice în baza cărora ne justificăm scopurile enumerate anterior sunt reprezentate de interesul nostru legitim de a asigura gestiunea și funcționalitatea site-ului, emiterea ofertei, executarea contractului și consimțământul persoanei vizate.

Drepturile persoanei vizate, respectiv ale dumneavoastră
Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute integral în Regulamentul GDPR și legislația conexă, respectiv:

Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal reprezintă dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

Dreptul la rectificare reprezintă dreptul de a solicita operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplica anumite motive menționate in Regulamentul GDPR.

Dreptul la restricționarea prelucrării reprezintă dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.

Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau va afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.

Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

 Exercitarea drepturilor de mai sus se poate realiza prin adresarea unei cereri scrise, datată și semnată la adresa noastră de e-mail, respectiv la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., precum și la adresa poștală din București, str. șos. Berceni nr. 96, bl. A, et. 19-20, ap. A19.07, sector 4.

În termen de cel mult o luna, calculat de la data primirii cererii dumneavoastră, vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau, acolo unde este cazul, privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile și necesare pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat anterior poate fi prelungit cu cel mult doua luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

Schimbul/transmiterea datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot forma obiectul unui schimb sau transfer către:
- parteneri sau alte persoane ori companii implicate în furnizarea produselor ori prestarea serviciilor comandate;

- parteneri sau alte persoane ori companii care ne furnizează servicii ori produse;

- autorități, atunci când legea ne obligă să facem acest lucru;

- alt terț, atunci când ați acordat permisiunea pentru a preveni orice tip de fraudă.

Temei legal:
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://... );

- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal este respectată de toți angajații noștri, prin implementarea procedurilor interne specifice regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.