Termeni și condiții 

 1. Următoarele reguli formează Regulamentul magazinului online pe de la adresa www.casaevo.ro și stabilesc termenii de comandă și achiziție a produselor și serviciilor pe care le furnizăm/prestăm.
 2. Proprietarul și administratorul website-ului este: INOVESS GROUP cu sediul în București, Șos. Berceni 96, Monaco Towers, Turn A, Et. 19-20, Ap. 19.07, sector 4, având CUI RO44668231, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/13096/2021, denumit în continuare vânzător/prestator.
 3. În sensul prezentului regulament prin solicitant se înțelege persoana care solicită o ofertă, iar clientul este persoana care a acceptat oferta primită din partea vânzătorului/prestatorului. De asemenea, prin termenul produse se înțeleg bunurile mobile așa cum sunt acestea definite conform legislației civile și care fac parte din catalogul nostru online.
 4. Informații de contact sunt: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau nr. tel.+40 784 410 011.
 5. Clientul poate fi orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani sau o persoană juridică. O persoană cu vârsta sub 18 ani are nevoie de consimțământul reprezentatului său legal conform legislației civile.
 6. Solicitare de ofertă din magazin online se realizează fără a fi înregistrat printr-un cont.
 7. Solicitarea de ofertă este posibilă numai după citirea atentă și acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul regulament.
 8. Toate informațiile transmise de solicitant în timpul completării formularului privind solicitarea de ofertă trebuie să fie corecte, actuale și serioase. În cazul transmiterii informațiilor false, neactualizate sau problematice, vânzătorul/prestatorul va încerca să contacteze clientul pentru a le completa sau verifica. În cazul în care clientul nu poate fi contactat, vânzătorul/prestatorul își rezervă dreptul de a refuza prelucrarea ofertei.
 9. Toate bunurile sunt noi, fără defecte din punct de vedere tehnic și legal și sunt introduse/fabricate în mod legal pe piața din România/în România. Imaginile Produselor publicate pe pagina de internet nu arată dimensiunea lor reală. De asemenea, culorile pot fi diferite de cele reale datorită diferențelor tehnice dintre monitoare și calculatoare.
 10. Clientul transmite solicitările de ofertă 24 de ore pe zi. Solicitările de ofertă sunt prelucrate de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între orele 8 a.m. și 17 p.m. (ora de vară a Europei Centrale).
 11. După solicitarea ofertei, solicitantul primește un e-mail conținând oferta, urmând ca aceasta să fie transmisă ulterior către vânzător/prestator purtând semnătura și, acolo unde este cazul, ștampila solicitantului, precum și date de identificare ale acestuia precum codul de identificare fiscală și CNP, în cazul persoanelor fizice. Semnătura și ștampila reprezintă acceptare de ofertă și produce efectele juridice prevăzute de legislația în materie civilă. După ce oferta este acceptată, iar acceptarea ofertei este transmisă către vânzător/prestator în modalitatea arătată, acesta din urmă va transmite clientului contractul de vânzare/prestări servicii.
 12. Prețul produselor/serviciilor va include TVA, precum și prețul transportului, dacă clientul optează pentru ca acesta să fie asigurat de vânzător/prestator și va fi exprimate în lei.
 13. Prețul cuprins în ofertă împreună cu produsul/serviciul se aplică din momentul în care clientul primește oferta. Oferta rămâne valabilă pe o perioadă de 5 zile lucrătoare din momentul ajungerii la solicitant.
 14. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor incluse în ofertă, de a introduce noi produse în ofertă, de a introduce, modifica și anula ofertele speciale pe pagina de internet. Informațiile de mai sus nu afectează solicitările de ofertă plasate înainte de modificarea prețului și a condițiilor ofertei speciale. O astfel de solicitare de ofertă va fi prelucrată conform termenilor anteriori.
 15. Forma de plată disponibilă este plata în numerar sau plată cu cardul în momentul livrării/executării serviciului.
 16. Vânzătorul emite o factură fiscală care va cuprinde informațiile furnizate de către client cu ocazia acceptării ofertei.
 17. Livrarea se face în cel mult 30 de zile lucrătoare.
 18. Bunurile se predau pe bază de proces-verbal de predare primire. Orice observație pe care clientul o consideră necesară va fi menționată în procesul-verbal. Lipsa oricărei observații cu privire la bunul livrat atestă conformitatea acestuia. În situația în care se întâmpină probleme cu privire la montarea bunurilor, acestea vor fi remediate de către vânzător, în mod gratuit.
 19. În cazul unei reclamații, vânzătorul/prestatorul va răspunde în termen de cel mult 14 zile lucrătoare și va informa clientul cu privire la procedurile următoare.
 20. În cazul returnării produsului, clientului i se rambursează suma de bani achitată ca preț al produselor în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului returnat de către vânzător, în modalitatea pe care clientul o alege. Returnarea se face conform punctului 26 din prezentul regulament.
 21. Clientului nu i se va rambursa prețul în cazul în care produsul returnat este deteriorat, incomplet, uzat, fără etichete sau fără ambalajul original. Vânzătorul acceptă retururile numai pe bază de chitanța/factura anexată.
 22. În cazul modificării Regulamentului, bunurile formând obiectul contractelor în curs de derulare înainte de introducerea modificărilor Regulamentului sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul anterior.
 23. Vânzătorul nu este răspunzător pentru acțiunile întreprinse de administratorii serverelor de e-mail, cum ar fi blocarea e-mailurilor transmise la adresa de e-mail a Clientului. Vânzătorul nu este răspunzător pentru blocarea e-mail-urilor de programul instalat pe calculatorul Clientului.
 24. Regulamentul valabil este publicat pe Pagina de internet a website-ului.
 25. Orice litigii între Vânzător și Consumator vor fi soluționate de instanța judecătorească în conformitate cu prevederile Codului Civil.
 26. Consumatorul, în sensul legislației din România, are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare/prestări servicii, conform prevederilor cuprinse de OUG nr. 34/2014, fără nicio justificare în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului.